ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วย : แผนไทย รุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วย : แผนไทย รุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วย : แผนไทย รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์) โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดดล้อมแห่งประเทศไทยกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำนวยการโดย พญ. อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ในวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ www.envmedt.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086 793 0429