โครงการอบรมการทำธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมการทำธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

อบรมวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2562

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
อ.ไฉน น้อยแสง

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปผู้สนใจชื่นชอบธุรกิจมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ

สถานที่อบรม
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (เมืองเอก)
สนใจฝึกอบรมติดต่อ 094-091-1094 , ubi_rmutt@hotmail.com