แจ้งปรับปรุงระบบ firewall

แจ้งปรับปรุงระบบ Firewall

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 18.00น.-20.00น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ firewall ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้