คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน และใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบบ้านพัก RMUTT

คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน และใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบบ้านพัก RMUTT

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี สามารถพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบ้านพักสวัสดิการได้เองที่ >>ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT << โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ >> Click คู่มือการใช้งาน <<  

 

ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมใช้ระบบบ้านพักสวัสดิการ 

1. การดาวน์โหลด Application สามารถดาวโหลดได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
2. การใช้งานผู้เช่า สามารถดูบิลออนไลน์ได้, แจ้งซ่อมบ้านพัก ฯลฯ
3. มีการแจ้งเตือนผ่าน Application เช่น การรับบิล, การชำระค่าเช่า
4. ผู้เช่าสามารถชำระค่าเช่าบ้านพัก ได้หลายช่องทาง อาทิเช่น Mobile Banking, ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร

Login ด้วย facebook หรือสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธงรบ ชาตะรัตน์ ฝ่ายสวัสดิการ
กองบริหารงานบุคคล โทร. 02-549-4919

คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก RMUTT

คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก RMUTT