เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต “รัก”

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต “รัก”

ภายใต้โครงการ “Thailand Pavilion 2020 Mascot Design Contest”

เนื่องด้วยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากสํานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นผู้ดําเนินการจัดนิทรรศการอาคาร แสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2553 – 10 เมษายน 2564 ซึ่งงาน World EXPO นับเป็นงานที่ติด 1 ใน 3 ของงานมหกรรม ระดับโลก ที่มีความยิ่งใหญ่บนเวทีระดับสากล ซึ่งเป็นการแสดงภาพลักษณ์อันดี และแสดงศักยภาพของ ประเทศไทย โดยมีประเทศเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศจากทั่วโลก

ในการนี้ทางคณะจัดงาน ได้จัดทําโครงการประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” ภายใต้โครงการ “Thailand Pavilion 2020 Mascot Design Contest” จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว เพื่อการมีส่วนร่วมใน Thailand Pavilion และประกาศความยิ่งใหญ่ของชาวไทยในเวทีโลกในครั้งนี้ ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมบัตรเข้างานนิทรรศการระดับโลก World Expo 2020 Dubai
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com
และ Facebook : EXPO 2020 DUBAI THAILAND

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการส่งผลงานประกวดออกแบบมาสคอต (4.9 MiB, 214 downloads)