แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

-ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว-

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 18.00น.-19.00น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้