WEB DESIGN CONTEST 2019 ประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

WEB DESIGN CONTEST 2019 ประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ FESTIVAL ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คนจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดเว็บไซต์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iWDC2019
ออกแบบเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “FESTIVAL“
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์
3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– RT-TEP
– TOEIC
– Tell me more (Placement/progress Test)
– Tell me more (Achievement Test)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
– ห้ามนำข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ทำเว็บไซต์
– ไม่จำกัดภาษาในการสร้างเว็บไซต์
– ห้ามใช้ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla, WordPress, Adobe Museเป็นต้น
– ห้ามใช้ Adobe Flash
– ใช้เครื่องมือ และซอฟแวร์ต่างๆ ได้ เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, HTML Editor สำหรับจัดทำเว็บไซต์ได้เป็นต้น
– เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอแบบสัมผัสได้ และรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด
– ห้ามตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็นภาษาไทย และห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น หน้าหลัก #1.html

เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสิน
– First Impression: ดูโดยรวมแล้วน่าสนใจ อยากติดตาม
– Idea/Concept: แนวความคิดในการออกแบบ ใช้ลูกเล่นการเข้าถึงเนื้อหา
– Volume: ปริมาณงานไม่มากไม่น้อย เนื้อหา รูปภาพ พอเหมาพอดี
– Graphic Design: การออกแบบ จัดวาง เหมาะสมกับเนื้อหา รูปภาพที่นำมาทำเว็บไซต์
– User Experience: การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยง่ายสะดวก ไม่หลงทิศทาง
– Technical Skill: การใช้โปรแกรมหรือเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ควบคุมการนำเสนอเนื้อหา
– Own Contents: การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการนำเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งผลงาน
ผู้สมัครต้องส่งผลงานทั้ง 2 แบบ

1) บันทึกลงแผ่นซีดี โดยแยกโฟลเดอร์ดังนี้
– website : ไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดสำหรับนำเสนอ
– source : ไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ รูปภาพต้นฉบับ แหล่งที่มา
– manual : ไฟล์คู่มือเอกสาร เพื่ออธิบายการติดตั้งลงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีมีเทคนิคพิเศษหรือโปรแกรมเฉพาะทาง
ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและแผ่นซีดี ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ (เคานเตอร์ IT zone ชั้น 1)

2) อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
– website : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดสำหรับนำเสนอ
– source : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ รูปภาพต้นฉบับ แหล่งที่มา
– manual : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์คู่มือเอกสาร เพื่ออธิบายการติดตั้งลงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีมีเทคนิคพิเศษ
โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ wdc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น wdc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.hiu.rmutt.ac.th/


กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน

Register Now!