โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ

โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ