ประกาศงดให้บริการห้องพยาบาล

ประกาศงดให้บริการห้องพยาบาล

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีบริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล บริการยาและเวชภัณฑ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ณ ห้องพยาบาล อาคารสโมสรข้าราชการ ในวันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) และวันหยุดราชการ (เสาร์, อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นั้น

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาได้มีการทำความสะอาบพื้นที่ในรอบประจำ 3 เดือน จึงของดให้บริการห้องพยาบาลในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป