ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคคลกร และบุคคลทั่วไป ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อน้อมจิตรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 18 มกราคม