ขอเชิญเข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 62 “JOB FAIR”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 62 “JOB FAIR”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 62 “JOB FAIR” วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09-00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ

เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมในการสมัครงาน

  1. Transcript
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. Resume

 

กำหนดการพิธีเปิดงาน
“ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 62”
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร
– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน
– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

10.00 – 11.00 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 62”

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีเปิดงาน
– พิธีกรกล่าวต้อนรับ
  – การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
– อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
– อธิการบดีและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
– กรรมการบริหาร บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด มอบของที่ระลึกให้แด่ประธานพิธีเปิดและประธานจัดงาน
– ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการ

12.30 – 13.30 น.        พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ 

13.30 – 15.30 น.        แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

15.30 – 16.00 น.        ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการมาร่วมการจัดงาน 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร
– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน
– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

10.00 – 15.30 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง

15.30 – 16.00 น. ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ