ประกาศ เรื่องจำกัดการใช้งานสื่อ Social Media

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เนื่องด้วยสายไฟเบอร์ในการให้บริการ Internet หลักขาดทำให้แบนด์วิชลดลงจาก 4GB เหลือ 1GB จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน Social Media เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อการทำงาน

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออภัยในความไม่สะดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562