แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

–ขณะนี้อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ตามปกติแล้ว–

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากระบบไฟฟ้าห้อง datacenter ของ Uninet ที่จ.ปราจีนบุรีดับ และกำลังดำเนินการแก้ไขระหว่างนี้ทำให้แบนด์วิชอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาก 4GB ลดลงมาเหลือ 1GB จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน Social Media  เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อการทำงาน