ขอเชิญร่วมงาน Merry Chistmas ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.

ขอเชิญร่วมงาน Merry Chistmas ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.