ขอเชิญ นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Speaking Corner”

ขอเชิญ นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Speaking Corner”

ฝึกภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ชาวอเมริกัน
ณห้อง M01 อาคาร รป. (ตึก 13 ชั้น)
ทุกวันจันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2562)