ประกาศปรับปรุงระบบ

ประกาศปรับปรุงระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น.-18.00น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้