ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU5cE1D7lUZGn365Gkg6wB4Ncl41rZhjZWGwHcuNKD93F0ug/viewanalytics