กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบโควต้า) ตั้งแต่วันที่  5-16 พฤศจิกายน 2561

วันที่ / เดือน / ปี กำหนดการ

 

 

5-16 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61
3-7 ธ.ค. 61

การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1 ( รอบโควตา ) จำนวน 20 คน
– เปิดรับสมัคร / ยื่นใบสมัคร
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
– สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
– รายงานตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

 

 

7 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62
28 ม.ค. – 1 ก.พ. 62

การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1 ( รอบทั่วไป )
– เปิดรับสมัคร / ยื่นใบสมัคร
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
– สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
– รายงานตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (761.7 KiB, 151 downloads)