ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับปรุง ปิดบัญชีงบประมาณ 2561”

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับปรุง ปิดบัญชีงบประมาณ 2561”