โครงการติวฟรี พิชิต TCAS 2019

ติวฟรี tcas 2019

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ

ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี
รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง)
1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561
ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน