์การประกวดเรียงความปีที่ 2 หัวข้อ : พลังงานไทย…เพื่อใคร

การประกวดเรียงความปีที่ 2 หัวข้อ : พลังงานไทย…เพื่อใคร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดโครงการประกวดเรียงความขึ้นเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อ “พลังงานไทย เพื่อใคร” ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพลังงานอย่างแท้จริงและเกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงว่าคิดเห็น ดดยมีรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน นักศึกษาและสถานการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561

พลังงานไทยเพื่อใคร (2.0 MiB, 535 downloads)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.erc.or.th