โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔


โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔

ด้วยบริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ได้จัดทำโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันสร้างมิวสิควีดีโอ (MV) ภายใต้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงท็อปไลน์มิวสิค โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ นิสิต-นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แสดงผลงานผ่านเนื้อเพลงของบทเพลงภายใต้เงื่อนไข และกติกาในการประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
๒. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ)
๓. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงและพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติต่อไป
๔. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

Music-VDO (2.5 MiB, 132 downloads)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.toplinedigital.co.th