การประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

ด้วยธนาคารออมสินกำหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ธนาคารออมสินขอเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็น “อัคราภิรักษศิลปิน” ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ทรงฟื้นฟูศิลปะทุกแขนงของประเทศไทย เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านาน ให้ได้กลับมาโด่งดังเป็นที่ยอมรับยังนานาประเทศ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล เพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่าที่จะสร้างความภาคภูมใจให้กับผู้ชนะเลิศในกิจกรรมนี้
รายละเอียดดังนี้

ออมมรดกศิลป์แผ่นดินแม่ (2.0 MiB, 138 downloads)

——————————————- สมัครเข้าร่วมประกวด ——————————————- 
www.gsbgen.com