ระมัดระวังล็อตโต๊ะทำงาน และ ตรวจตรากุญแจ ล็อคห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ระมัดระวังล็อคโต๊ะทำงาน และ ตรวจตรากุญแจ ล็อคห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินสูญหายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาทางราชการ ที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญหายหรือเสียหายเป็นบางส่วน จากบุคคลที่จะเข้ามาลักทรัพย์ในเวลากลางวันและกลางคืน จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรของหน่วยงานเพิ่มมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานที่ปฎิบัติงานภายในอาคาร โดยดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และระมัดระวังล็อคโต๊ะที่ปฏิบัติงาน,ห้องทำงานให้เรียบร้อยและแน่นหนา ก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือห้องที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติ ดังนี้

๑.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
๒.ตรวจสอบระบบป้องกันต่างๆ เช่น ระบบส่องสว่างรอบอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อป้องการโจรกรรมทรัพย์สินภายในอาคาร
๓.ตรวจสอบโต๊ะปฎิบัติงาน ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด และดำเนินการปิดล็อคหลังเวลาราชการ
๔.กรณีภายนอกอาคาร หากมีต้นไม้บดบังสายตา กรุณาแจ้งกองอาคารสถานที่ เพื่อทำการ ปรับแต่ง

โดยมอบหมายให้นายวินัย ห่วงรักษ์  เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

ติดต่อได้ที่ ๐๖๓-๘๐๔-๖๒๔๒