เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) แด่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) แด่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) แด่นักศึกษา

เงื่อนไขการขอเข้าใช้บริการ

เพียงแค่คุณมีแนวคิด (idea) และเพื่อนร่วมฝันต่างคณะ 3-5 คนพร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1ท่าน ก็สามารถยื่นขอรับบริการพื้นที่ได้
ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดกลาง) โทร 02-549-3643 หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ก็จะได้รับสิทธิการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว

อุปกรณ์ประจำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเรียนรู้ 1 ชุดประกอบไปด้วย

1.เครื่องตัดเเละสลักเลเซอร์ Laser รุ่น Mini Laser 2030 1 เครื่อง
2.เลื่อยไฟฟ้าเอนกประสงค์ MINI SAW iMAX รุ่น IMS-400 1 ชุด
3.ปากกาจับงาน Heavy Duty Bar Clamp CROSSMAN (ขนาด 50 นิ้ว 68-586 (52235) 2 ตัว
4. แคลมป์ LOCKING C – Clamp 11″ 4 อัน
5. แคลมป์ เข้ามุม ขนาด 4-1/2 นิ้ว 4 ตัว
6. เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น Maktec MT925 1 ตัว
7. โต๊ะเราเตอร์แนวตั้ง-แนวนอนแบบแท่นตั้งพื้น (มีล้อ) + ชุดลิฟท์ (60032+60075) 1 เซต
8. โต๊ะปฏิบัติงานไม้เอนกประสงค์ MF401 (A ชุดโต๊ะงานไม้ MF401 + อุปกรณ์ครบชุด (60070) 1 เซต
9. เครื่องเลื่อยวงเดือน MAKITA 5007NF ขนาด 185 mm (7-1/4″ ) 1 ตัว
10. เครื่องเลื่อยองศา สไลด์ MAKITA LS1018L 1 ตัว
11. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น ดูดน้ำ Technica รุ่น B380 1 เครื่อง

อุปกรณ์ประจำตู้คอนเทนเนอร์พัฒนาศักยภาพ 1 ชุดประกอบไปด้วย

1. เครื่องตัดสติกเกอร์ Roland gs-24 พร้อมชุดขาตั้ง 1 ชุด
2. เครื่องพิมพ์ Epson L1800 Printer 2 เครื่อง
3. หมึกอิงค์เจ็ท EPSON T673 (เซต 6 สี : BK,C,M,Y,LC,LM) 5 เซต
4. ชุดเชตสกรีนเสื้อเพื่องานประชาสัมพันธ์ 1 เซต