ขอเชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561