10 สิทธิ์สำหรับนักศึกษาฟรีและดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10  สิทธิ์ฟรีสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรฟรี โดยมีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ  ดังต่อไปนี้

  1. โปรแกรมลิขสิทธิ์ ฟรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : HELPDESK SERVICE
  2. wifi ฟรี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.library.rmutt.ac.th/service/internetprinter/
  3. ปริ้นฟรี ครึ่งราคา   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.library.rmutt.ac.th/service/internetprinter/
  4. จองห้องติวหนังสือ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  บริการ Discussion Roo
  5. ตัดต่อฟรี    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.library.rmutt.ac.th/2014/01/23/ติดตั้งโปรแกรมบริการ-it-zone/
  6. ดูหนังฟรี     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  Edutainment Zone
  7. ยืมหนังสืออัตโนมัติ    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง
  8. ฐานข้อมูลในการวิจัย ฟรี    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  e-Resources
  9. เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More
  10. สถานที่ออกกำลังกาย ฟรี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สถานกีฬาต่างๆ

ดูรายละเอียดและบริการอื่น ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  www.arit.rmutt.ac.th/category/service