ขอเชิญเข้าร่วมงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House

ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61  Open House  เปิดบ้านราชมงคล  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการเปิดสอน และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายอาทิเช่น

กิจกรรมภายในงาน

– สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

– การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย

–  เปิดบ้านราชมงคล 2561

–  พบกับนวัตนกรรมนานาชาติ

– บริการทางวิชาการแก่สังคม “ธัญบุรีโมเดล”

– โครงการ SMEs smart-up , SMEs turn around

– หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

– การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะและภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และสินค้าผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด อีกมายมาย