โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรม (IP for Industry)

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรม (IP for Industry)”

ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ธัญบุรี โดยทีมวิทยากรจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร 02-549-4681, 083-151-6740 (คุณโอ๋), 086-348-9229 (คุณเก๋) และ 088-247-2271 (คุณซีน)

หัวข้อที่จะบรรยาย

– ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์
– แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
– ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์
– แนวทางความเป็นไปได้ที่จะขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
– การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ที่นี่

IP ForIndustry Form (102.6 KiB, 394 downloads)