ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

เรื่องการ ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังข้อความที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (355.6 KiB, 1128 downloads)