รายละเอียดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ  ชุดพิธีการ  ชุดนักศึกษา

ร้านสวัสดิการ  มทร. ธัญบุรี  จำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

อุปกรณ์การแต่งกาย ชุดพิธีการชาย-หญิง และชุดนักศึกษา

ในวันส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (รายงานตัว)

ในวันที่ 28 -29  เมษายน  2561  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

คำสั่ง1185 2560 (776.9 KiB, 718 downloads)

หมายเหตุ     ให้นักศึกษาใส่ชุดนักเรียนของสถาบันเดิมมาในวันส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (รายงานตัว)

ขอความร่วมมืออย่าซื้อชุดนักศึกษาล่วงหน้าเพราะแต่ละคณะแต่งกายไม่เหมือนกัน

นักศึกษาชาย

1. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ และอุปกรณ์การแต่งกายชาย     310  บาท ประกอบด้วย
–  หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยฯ    60 บาท
–  สายเข็มขัดสีดำ    90 บาท
–  เน็คไทด์มหาวิทยาลัยฯ    110 บาท
–  เข็มติดเน็คไทด์ตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท

2. เสื้อพิธีการชาย( ถูกระเบียบ )  ( SS – XL )  220 บาท – ( 2XL- 4XL )  265  บาท

3. เสื้อนักศึกษาชาย  ( SS – XL )  210 บาท( ถูกระเบียบ ) – ( 2XL – 4XL )  255  บาท

4. กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  27”-32”  310   บาท

5. กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  33”-40”  340   บาท

6.กางเกงพิธีการชาย (ถูกระเบียบ )  41”-52”  420   บาท

7. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 27”-32”  310   บาท

8. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 33”-40”  340   บาท

9. กางเกงนักศึกษาชาย ( ถูกระเบียบ ) 41”-52”  420   บาท

10.รองเท้านักศึกษาชาย (หนังสีดำ)  440   บาท

11.รองเท้าผ้าใบชาย  220  บาท


นักศึกษาหญิง

1. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ และอุปกรณ์การแต่งกายหญิง        290  บาท ประกอบด้วย
–  หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยฯ    60 บาท
–  สายเข็มขัดสีดำ    90 บาท
–  เข็มติดหน้าอกเสื้อตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท
–  เข็มติดปกเสื้อตรามหาวิทยาลัยฯ    50 บาท
–  กระดุมตรามหาวิทยาลัยฯ ( 1ชุด )    40 บาท

2. เสื้อพิธีการหญิง ( SS-M )  150 บาท
                                 ( L-XL )  160  บาท
                                 ( 2XL – 4XL )  190  บาท
( 5XL – 7XL )  230  บาท

3.  เสื้อนักศึกษาหญิง  (ถูกระเบียบทั้งสีเสื้อและแบบ)
                                 ( SS-M )  140 บาท
                                 ( L-XL )  150 บาท

4.  กระโปรงพิธีการหญิง (ถูกระเบียบ) 22”-30”  230 บาท
      กระโปรงพิธีการหญิง (ถูกระเบียบ) 31”-36”  260 บาท
กระโปรงพิธีการหญิง (ถูกระเบียบ) 37”-48” 310 บาท

5.  กระโปรงนักศึกษาสีดำ ( ถูกระเบียบ )  บาท ราคาเดียวกับกระโปรงพิธีการหญิง

6. กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 18”-23” 195 บาท
กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 24”-27” 210 บาท
กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 28”-31” 260 บาท
กระโปรงจีบรอบ ( ถูกระเบียบ ) 32”-38” 320 บาท

7. รองเท้านักศึกษาหญิง / รองเท้าผ้าใบหญิง  220 บาท


เสื้อกาวน์แล็ปแขนสั้น ( ชาย – หญิง )  320 บาท

เสื้อกาวน์แล็ปแขนยาว ( ชาย – หญิง )  330 บาท

กางเกงวอร์ม  สำหรับใส่ทำกิจกรรม ( FBT ) S-XL / 2XL ขึ้นไป  240  บาท / 260 บาท

ร้านสวัสดิการ มทร. ธัญบุรี ตั้ง ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
โทร. 02-5493056, 090-5533591