การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th)

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities (www.4icu.org/th)

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2018 (www.4icu.org/th)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 14 ของประเทศ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)

    ตารางกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย UniRank หรือ 4ICU

  • TOP UNIVERSITIES IN THAILAND by 2018 University Ranking