ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018

 

ข่าวประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2018 การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (www.webometrics.info/en/node/169)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 18 ของประเทศ (มีเพียง 37 มหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ได้รับการจัดอันดับ 3 แห่ง คือ ธัญบุรี[19], อีสาน[29], พระนคร[35])
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 5 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) (มจธ.[3], มทส.[5], สจล.[6], ,มจพ.[14], มทร.ธัญบุรี[18], .มหานคร.[27])