แจ้งปรับปรุงระบบ Outlook มทร.ธัญบุรี

แจ้งปรับปรุงระบบ Outlook มทร.ธัญบุรี

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00น.-19.00 น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ Outlook ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน Outlook ของมหาวิทยาลัยได้ ในช่วงเวลาดัง กล่าว