ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ