มทร.ธัญบุรี ฉีกแนว ผลิต ‘ พยาบาล ’ ชำนาญเทคโนโลยี เปิดรับสมัครด่วน รุ่นแรก 80 คน ปีการศึกษา 2561

มทร.ธัญบุรี ฉีกแนว ผลิต ‘ พยาบาล ’ ชำนาญเทคโนโลยี เปิดรับสมัครด่วน รุ่นแรก 80 คน ปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยปัจจุบันประเทศขาดแคลนพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพยาบาลที่สามารถทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤติ ซึ่งต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่ช่วยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นสูง โดยระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มทร.ธัญบุรี จึงได้เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแล้ว

‘คณะพยาบาลศาสตร์’ เป็นคณะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลำดับที่ 12 ของ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลพญาไท ชูอัตลักษณ์ บัณฑิตพยาบาลมืออาชีพในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาทั้งสิ้น 80 คน ในปีการศึกษา 2561 วุฒิ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nurse.rmutt.ac.th หรือ โทร.0-2549-3122