การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

หัวข้อบรรยาย : จาก 0-100 ด้วยการตลาดออนไลน์

– การตลาดลงทุน 0 บาท คุณก็ทำได้
– ภาพรวมธุรกิจบนโลกออนไลน์ กับ สื่อ Social media
– ทิศทางของ และ ความสำคัญของ Social media ทุก Platform
– พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0
– การตลาดเชิงรุก และ เชิงรับ ในยุค Digital Transformation
– แนะนำเครื่องมือการหา keyword เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ
– เครื่องมือดัดการค้นหาบนโลกออนไลน์
– ทำให้ผู้คนที่สนใจ Product/Service กลุ่มเราสามารถค้นหาเราเจอได้บนโลกออนไลน์
– ทุกคนสามารถทดลองทำพร้อมกันผ่านมือถือ
– ศึกษาคู่แข่ง จากเครื่องมือของ Google
– เครื่องมือเช็ค คู่แข่ง ถึง Keyword และ คอนเท้นต์ คู่แข่งใช้
– ศึกษาความต้องการของตลาด จากเครื่องมือของ Google
– เครื่องมือเช็ค ว่าตลาดต้องการ Product/Service เรามากน้อยแค่ไหนทั้งตลาดในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ
– แกะสมอง และ วิธีทำงานของ Facebook ทาไมคนทั้งโลกถึงติดงอมแงม
– ประเภทของ Facebook และ การใช้เฟสบุ๊คทำการตลาด
– การสร้าง Facebook อย่างมืออาชีพ
– ปรับภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ให้ดู Professional น่าติดตาม และน่าเชื่อถือ
– โพสต์ยังไง บน Facebook ให้การเข้าถึงสูงสุด
– Content และ ประเภทของคอนเท้นต์ที่มีบทบาทกับ Facebook
– การทำคอนเท้นต์ให้แตกต่าง แม้สินค้าหรือบริการจะเหมือนกัน (Case Study)
– สรุป วงจรธุรกิจออนไลน์ 4 อย่างด้วยการตลาดออนไลน์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 13.00-16.00 น.