ผลการตัดสินโครง การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผลการตัดสินโครง การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครง การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”เมื่อวันที่ 22 -31 มกราคม 2561 บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว ผลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ประกาศผลการตัดสิน (389.9 KiB, 112 downloads)

1.ประเภท สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ : นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายพรเทพ สีสอาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  : นายสุทธิพงษ์ ศรีเมฆ

ภาพถ่ายประเภทสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปที่ผ่านเข้ารอบ 8 รูปสุดท้าย

2.ประเภท นิสิต/นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : นายพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายธีระพล สีดำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นายศักดิ์ชาย งามขำ

ภาพถ่ายประเภท นิสิต/นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบ 18 รูปสุดท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ผู้ที่ได้รับรางวัล ทางผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลในภายหลัง

ประกาศผลการตัดสิน
389.9 KiB
112 Downloads
Details