โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคนิค Metabolomic profiling เพื่อตรวจสอบชนิดของ พืชสมุนไพร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคนิค Metabolomic profiling เพื่อตรวจสอบชนิดของ พืชสมุนไพร

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคนิค Metabolomic profiling เพื่อตรวจสอบชนิดของ พืชสมุนไพร 

รายละเอียด   

ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบชนิดของ พืชสมุนไพร

ในหัวข้อ การใช้เทคนิค Metabolomic profiling เพื่อตรวจสอบชนิดของ พืชสมุนไพร 

โดย Prof. Dr. Adelheid Brantner จาก University of Graz ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้อง 163 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ธันวาคม 2550

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ กุมภาพันธ์ 2561 ที่  https://goo.gl/forms/SWQBxppsa4kxmUD33
หมายเหตุ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รับจำนวนจำกัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ