ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 61 (ตลาดแรงงาน)

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 61 (ตลาดแรงงาน)

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 61  วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับบริษัทชั้นนำ กว่า 100 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. Transcript
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. Resume
(กรุณานำสำเนาเอกสารมาให้เพียงพอต่อการสมัครงาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-2345 ต่อ 126 (คุณแหม่ม), ต่อ 129 (คุณเยาว์)

กำหนดการพิธีเปิดงาน
“ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 61” (ตลาดแรงงาน)
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
 

– ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร

– ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน

– พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

10.00 – 11.00 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
11.00 – 12.00 น.

พิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 61” (ตลาดแรงงาน)

ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีเปิดงาน

– พิธีกรกล่าวต้อนรับ

– การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

– กรรมการบริหาร บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด มอบของที่ระลึกให้แด่ประธานพิธีเปิด  และประธานจัดงาน

– ประธานในพิธีเยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการ

12.30 – 13.30 น. – พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ
13.30 – 15.30 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
15.30 – 16.00 น. ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการมาร่วมการจัดงาน
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
  – ลงทะเบียนสถานประกอบการ รับเอกสาร
  – ลงทะเบียนผู้สมัครงานรับสูจิบัตรและสมัครงาน
  – พิธีกรกล่าวถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
10.00 – 15.30 น. แนะนำบริษัทสลับกับฟังเพลงบรรเลง
15.30 – 16.00 น. ฟังเพลงบรรเลง พิธีกรกล่าวขอบคุณ