โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International ME-IT Convergence Camp

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International ME-IT Convergence Camp

ด้วย Yeungnam University ประเทศเกาหลีใต้ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International ME-IT Convergence Camp ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกิจกรรมการสร้างหุ่นยนต์จากเทคนิค Design Thinking และโปรแกรม Aduino

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่งใบสมัครได้ที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี