อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. 2560 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. 2560 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี