อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ต.ค. 2560 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ดังรายละเอียด

แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

 

การแต่งกายช่วงถวายดอกไม้จันทน์

  • ข้าราชการ : แต่งกายแบบเต็มประดับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ไว้ทุกข์
  • ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ (กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวด/นอกอาคารสวมหมวก)
  • นักศึกษา / นักเรียน  / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
  • ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

การแต่งกายช่วงเผาดอกไม้จันทน์

  • ข้าราชการ : แต่งเครื่องปกติไว้ทุกข์
  • ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบ[สีกากีแขนยาว คอพับ  (กรณีจัดพิธีในอาคาร ไม่ต้องสวมหมวด/นอกอาคารสวมหมวก)
  • นักศึกษา / นักเรียน  / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ที่ http://kingrama9.th/

แผนผังในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เรื่องที่ควรทำและไม่ควรทำในการวางดอกไม้จันทน์

ภาพบรรยากาศบริเวณ ลานอนันตรังสรรค์