เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ RMUTT TCAS’ 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 RMUTT TCAS’ 61

เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 นี้ สมัครได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th

โดยการรับสมัครจะดำเนินการเป็นรอบ ๆ ดังประกาศของหน้าเว็บไซต์รับสมัคร เบื้องต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 1 

รับสมัคร 1 ตุลาคม 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มีนาคม 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

รับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 Admission

รับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561

ประกาศต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลให้ท่านยึดถือประกาศจากหน้าเว็บไซต์ของรับรับสมัครได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th เป็นตัวหลัก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบดังประกาศนี้