โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT

**ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กันยายน 2560 ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**ท่านสามารถ Download ข้อสอบเก่า ปี ๒๕๔๒-ปีปัจจุบัน **ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก **

วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ(***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

– กรอกช่อง“ลงทะเบียน”ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ Log in และนำไปกรอกช่อง “เข้าระบบ ITPE” ในลำดับต่อไป

– นำ Log in ที่ได้จากการลงทะเบียน มากรอก “เข้าระบบ ITPE” เพื่อเลือกวิชาสอบ ศูนย์สอบ สถานะผู้สมัครสอบ ฯลฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=1845