ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเพื่อไปแข่งขัน MOS Olympic World Championship และ Adobe Certified Associate World Championship

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเพื่อไปแข่งขัน MOS Olympic World Championship และ  Adobe Certified Associate World Championship

 

ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเพื่อไปแข่งขัน MOS Olympic World Championship และ Adobe Certified Associate World Championship ปีนี้  มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 คน
1. นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นางสาวอริศรา คชทิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน