ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2017 (YMAC 2017)

Youth Model ASEAN Conference 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2017 (YMAC 2017) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

The S Rajaratnam Endowment Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) is a conference for youths to discuss current regional issues to improve the community around them. SRE-YMAC also serves as a platform to promote greater friendship and understanding among youths from the various countries in the region. University and polytechnic students from all ASEAN member states will discuss and debate economic, security, cultural and environmental issues, and come to a consensus on how ASEAN can resolve them.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2549 4430 (พี่อายนา)