ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ped.rmutt.ac.th

 

 

ดูรายชื่อได้ที่

สายวิชาการ
1.4 MiB
458 Downloads
Details
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
20170623-jobrmutt.pdf
519.0 KiB
360 Downloads
Details