การตอบคำถามจากประชาคมและคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

การตอบคำถามจากประชาคมและคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี

การตอบคำถามจากประชาคมและคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี โดยผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรีวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

การสรรหาอธิการบดี