เรื่อง นโยบาย และมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ดด 640-350p-01